Новини и събития

Ежегодно трансгранично събитие по проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“.

Търговско-промишлена и земеделска камара Мехединци и Търговско-промишлена камара Видин организираха на 06.07.2023 г. ежегодно трансгранично събитие по проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“. Повече от 50 души участваха в онлайн събитието, на което бяха представени: проектът и резултатите от него, планът за действие за насърчаване и подкрепа на фирми със зелена икономика в трансграничния регион Румъния-България, възможности за финансиране и примери за добри практики.

По време на събитието бяха популяризирани: „зелената икономика“ сред икономическите оператори в областта на прилагане, търговията между икономическите оператори, действащи в „екологичната икономика“, информация за „добри практики“, създаване на екологични работни места, възможности за достъп до безвъзмездни средства за развитие на този сектор, налични средства, допустими разходи и информация за контакт, „зелено предприемачество“ за разработване на нови съвместни бизнеси и за привличане на нови последователи на „добрите практики“, идентифицирани в областта.

Annual Transnational Event_presentation 06.07.2023