Новини и събития

Международна онлайн конференция

Партньорите по проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“, финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020, Видинска търговско-промишлена палата и Търговско-промишлена и земеделска камара Мехединци, Ви канят да се включите в международна онлайн конференция на 6-ти юли 2023 година от 11:00 часа.

Целта на конференцията е да обсъдим как можем да насърчим „зелената икономика“ сред икономическите оператори, да съберем информация за „добри практики“ в сферата, да ги популяризираме, да насърчим търговията между икономическите оператори, работещи в сферата на „зелената икономика“, зелените работни места и не на последно място да съдействаме за повишаване на мобилността в трансграничния район.

Конференцията е предназначена за фирми, както и за други заинтересовани юридически и физически лица, свързани със зеленото развитие на регионите.
Работният език на конференцията ще бъде английски език.

За да се присъедините към събитието в Google Meet, кликнете върху тази връзка: https://meet.google.com/xvx-mcnb-piu