Новини и събития

Финансиране за зелена енергия

Българска банка за развитие финансира изграждането на фотоволтаични централи с мощност до 1MW/p за нуждите на бизнеса. Кредитният продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от стойностите на електроенергията у нас и в Европа, и повишаващото се търсене. Превключването на бизнеса на слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се не възобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

Повече информация: https://bbr.bg/bg/produkti-i-uslugi/produkti/finansirane-za-zelena-energiya/