Новини и събития

Обучение „Инициативност и предприемачесто“ – „Предприемачество“ във Видин

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ в периода 05.08 – 09.08.2019 г. в гр. Видин се проведе обучение на 20 лица по ключова компетентност №7 „Инициативност и предприемачесто“ – „Предприемачество“ .