Новини и събития

Общуване „Общуване на чужди езици“ – „Английски език“ А1 във Видин

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ в периода 08.07 – 02.08.2019 г. в гр. Видин се проведе обучение на 10 лица по ключова компетентност №2 „Общуване на чужди езици“ – „Английски език“ А1.