Новини и събития

Обучение „Инициативност и предприемачесто“ – „Изготвяне на бизнес план“ във Видин

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ в периода 29.07 – 02.08.2019 г. в гр. Видин се проведе обучение на 20 лица по ключова компетентност №7 „Инициативност и предприемачесто“ – „Изготвяне на бизнес план“.