Новини и събития

Обучение „Общуване на чужди езици“ – „Румънски език“ А1 във Видин

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ в периода 01.07 – 26.07.2019 г. в гр. Видин се проведе обучение на 10 лица по ключова компетентност №2 „Общуване на чужди езици“ – „Румънски език“ А1 .