Новини и събития

Джоб клуб в Плевен

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ на 10.05.2019 г. в гр. Плевен се проведе еднодневен джоб клуб с 30 участници – работодатели, работещи в различни сфери и търсещи работа.