Новини и събития

Информационна кампания във Видин

На 20.12.2018 от 9 ч. в град Видин в конферентната зала на хотел „Нептун“ се проведе информационна кампания на тема „Възможности за заетост в трансграничната зона на Мехединци – Видин“ с модератор Павла Цветкова. Участниците бяха запознати с някои от възможностите за заетост в трансграничната област както и с разработеното по проекта Проучване за идентифициране на предприемаческите нужди от обучения, адаптирани към икономиката на трансграничния регион.