База данни

Руно-Казанлък ЕАД

ул. М.Стоянов 4, Казанлък

manager@katex.com

+359 431 623 90

ВЕЦ около с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин

 

Елена билд ООД

ул. Незабравка 25, ет. 4, офис 207, София

+359 2 489 49 02

ВЕЦ Елена  – Хайредин, обл. Враца

 

КОНСОРЦИУМ ПАС ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Ул. Асен Карастоянов 25, Самоков

+359 89 999 6216, +359 2 962 6680

ВЕЦ “Енергия”, Чипровци, Монтана

 

Райтер ЕООД

НИКОЛА ГАБРОВСКИ 55, вх. А, Велико Търново

+359 898 62 99 19

ВЕЦ Леденик и Сини вир край Леденик, Велико Търново

 

Стис ЕООД

Бъкстон, ул. Леринска чука № 4, София

+359 2 8180910

ВЕЦ Манастирска, Чупрене, Видин

 

ЧЕЗ Разпределение България АД

Бул. Цариградско шосе 159, София

0700 10 010

Фотоволтаична централа Орешец, Димово, Видин

 

Биоенерджи Технолоджис ЕООД

с. Чупрене, Видин

+359888468137, e mail: bobis.geo@gmail.com

ВЕЦ „Бързи вир“ в Горни Лом, Чупрене, Видин

 

Флеш ООД

к-с Дружба 2, бл. 324, вх. A, ет. 8, ап. 31, София

+359 2 9831545

ВЕЦ Флеш, с. Горни Лом, Видин

 

Грийнтех Инженеринг Солюшънс АД

ул. Христо Белчев 8, ет. 1, София

+359 2 9330050, e-mail: office@ges-bg.com

Фотоволтаичен парк Мокреш и фотоволтаичен парк Вълчи дръм, Лом, Видин

 

БИОМЕТ София

Бизнес център Лозенец

Ул. Никола Вапцаров 35, София

+359 (2) 86 89 441, 86 89 443

Фотоволтаична централа „Кула“, гр. Кула, обл. Видин

 

Соларпро Холдинг АД

к-с София Парк, Търговска зона, сграда 16, вх. D, ет. 2, София

Тел .: +359 2 422 41 52, office@solarpro.bg

Фотоволтаичен парк Дунав

 

Геосайкъл България ЕООД

бул. Черни връх 51 Б, София

+359 2 451 82 23, е-mail: georgi.rizov@geocycle.com

Циментов завод Холсим, Бели извор, Враца

Алтернативни горива и материали

 

Търговска и технологична компания АД

бул. Андрей Ляпчев 51, София

+359 2 442 4112, office@ttcbg.eu

Завод за безотпадна обработка на гуми в с.Сланотрън, Видин

Алтернативни горива и материали

 

„Олимекс“ ООД

ул. Преспа 11, Видин

+ 359 / 94/603 444, e-mail: olimex@abv.bg

Производство на екологично гориво от люспи от слънчоглед – пелети, с. Покрайна, Видин

 

Астра Биопонт ООД (БУЛМАРКЕТ ДМ ЕООД)

ул. България 23, Сливо поле, Русе

+359 82 817 500, e-mail: office@astrabioplant.bg

Завод за производство на биодизел

 

Rapid Oil Industry Co., Ltd

ул. „А Никола Габровски“ 81, Велико Търново

+359 62 622429

Фабрика за производство на биодизел от селскостопанска биомаса

 

„Грийн Ойл“ ООД

Индустриална зона Запад, Силистра

+359 (86) 27-89-6, +359 (86) 23-70-9

Производство на биодизел

 

Трейд ООД

ул. Славянска 17, вх. А, Добрич

office@trade-bg.eu, +359 888 731 315

Преработка на растителни мазнини в биодизел

 

АГРОКОМПЛЕКС-КУЛА ЕООД

ул. Възраждане 115, Кула, Видин

+359 88 563 9394

Органично растениевъдство

 

„АГРО ЛИЧИ“ ЕООД

ул. Дунавска 2, Видин

+359 88 730 8923

Органично растениевъдство

 

Апис Агро 98 ООД

ул. Иванка Ботева 14, Враца

+359 87 899 9111

Органично растениевъдство

 

„Биотеа“ ООД

ул. Младост 3, Зверино, Враца

+359 87 688 7858

Органично растениевъдство

 

AES Geo Energy Ltd.

Добротица № 29, офис 4, Каварна, Добрич

+359 570 879 00, +359 886 466 072

Вятърна електроцентрала „Св. Никола ”, Каварна, Добрич

Производство на електроенергия от вятърна енергия

 

Калиакра уинд пауър АД

С. Българево, Каварна, Добрич

+359 570 42 950; 42 951; 42 952

Вятърна електроцентрала Калиакра

Производство на електроенергия от вятърна енергия

 

Хаос Инвест ЕАД

Бул. България 110, София

+359 2 8549435

Вятърна електроцентрала “Могилище-запад” близо до Каварна, Добрич

Производство на електроенергия от вятърна енергия

 

АВА ПАРК ООД

Бул. България 27, ет.7, офис 607, Велико Търново

+359 62 601 457, office@avapark.bg

Озеленяване и залесяване