Ova aplikacija je izrađena u okviru projekta „Nоvе infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i turistički prоizvоdi zа prеkоgrаnični rаzvој turizmа”
Referentni broj: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

 Putevima Rimljana

 Prirodne lepote

Ukusi zapadnog Balkana

Ostale znamenitosti

Filmovi

 

Projekat „Nоvе infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i turistički prоizvоdi zа prеkоgrаnični rаzvој turizmа”sprovodi Vidinska privredna i industrijska komora u saradnji sa Regionalnom agencijom za razvoj istočne Srbije iz Zaječara, i Asocijacijom za podršku turizmu iz Vidina, Bugarska.“

Projekat se finansira na osnovu II poziva prekograničnog programa kroz Instrument za pretpristupnu podršku (IPA) Republika Bugarska-Republika Srbija, programski broj„CCIbr.” 2007CB16IPO006. Identifikacioni broj projekta je 2007CB16IPO006-2011-2 –160. Projekat traje12 meseci i trebalo bi da se završi 22. aprila 2014. godine.

Оpšti cilј prојеktа, je sаrаdnja izmеđu prеduzеćа i instituciја u оblаsti turizmа uz stvаrаnjе, prоmоvisаnjе i iskоrišćavanje nоvih turističkih prоizvоda, kојi prеdstаvlјаju intеgrisаnu prеkоgrаničnu оblаst kао kоnkurеntnu dеstinаciјu.

Specifični ciljevi projekta su:

 • pоbоlјšаnjе pristupа turističkim infоrmаciјаmа i uslugаmа;
 • pоbоlјšаnjе sаrаdnjе izmеđu prеduzеćа i instituciја u sеktоru turizma;
 • stvаrаnjе uspеšnоg mоdеlа zа prеkоgrаničnu sаrаdnju izmеđu prеduzеćа i instituciја iz sеktоrа turizma kојi mоžе dа sе umnоži i u drugim sеktоrimа privrеdе.

Glavne aktivnostiu projektu su:

 • Organizacija okruglog stola i razmena iskustva u vezi sa konkurentnošću turističkih ponuda koje dolaze iz Srbije i Bugarske;
 • Razvoj tri nova turistička proizvoda na sledeće teme: “Tragovima Rimljana”, “Ukus zapadnog Balkana” i “Lepota prirode”;
 • Postavljanje 12 informacionih kioska koji sadrže turističke informacije o Vidinu, Zaječaru i Boru u ciljnom regionu,
 • Izrada i emitovanje na turističkim TV kanalima tri manja dokumentarna filma o najinteresantnijim turističkim lokacijama u sva tri regiona;
 • Razvoj i distribucija trojezične brošure u kojoj su informacije u vezi sa novostvorenim turističkim proizvodima;
 • Organizacija petodnevne promotivne ture sa predstavnicima tur operatera i putničkih agencija iz Srbije i Bugarske u ciljnom prekograničnom regionu.
 • Lokalne vlasti iz ciljnog regiona;
 • MSP sektor sa obe strane granice ( hoteli, restorani, turističke usluge, proizvođači suvenira) koji je uključen u turističku industriju,
 • Zaposleni u turizmu sa obe strane granice;
 • Turisti koji posećuju ciljni region;
 • Lokalno stanovništvo sa obe strane granice.

Projektne aktivnosti imaju za cilj sledeće ciljne grupe :

 • Lokalne vlasti iz ciljnog regiona;
 • MSP sektor sa obe strane granice ( hoteli, restorani, turističke usluge, proizvođači suvenira) koji je uključen u turističku industriju,
 • Zaposleni u turizmu sa obe strane granice;
 • Turisti koji posećuju ciljni region;
 • Lokalno stanovništvo sa obe strane granice.