Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

 

Проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитие на трансграничния туризъм” се изпълнява от Видинска търговско – промишлена палата в партньорство с “Регионална агенция за развитие на Източна Сърбия” от гр.Зайчар, Сърбия и “Асоциацията за насърчаване на туризма – Видин”, България.

           Проектъте финансиран по Втората покана по Програма за Трансгранично Сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ (IPA) между Република България и Република Сърбия, с номер на програмата CCI Number 2007CB16IPO006. Идентификационния номер на проекта е 2007CB16IPO006-2011-2 –160 и е с продължителност 12 месеца, като приключва на 22 април 2014г.партньор/иели на проекта

Общата цел на проекта е чрез сътрудничество между фирми и институции в областта на туризма, да се създават, насърчават и използват нови туристически продукти, представящи общата трансграничнаобласт като конкурентна дестинация.

Конкретните цели са:

 • подобряване на достъпа до туристическа информация и услуги;
 • подобряване на сътрудничеството между фирми и институции в туристическия сектор;
 • създаване на успешен модел за трансгранично сътрудничество между фирми и институции от туристическия сектор, които могат да се приложат в други сектори на икономиката.
 • организиране на кръгла маса и обмен на опит за конкурентоспособността на туристическите оферти от Сърбия и България;
 • разработване на три нови туристически продукта с теми: “По пътя на римляните”, “Вкусът на Западните Балкани” и “Красотата на природата”;
 • поставяне на 12 информационни киоски в целевия регион, съдържащи туристическа информация за областите Видин, Зайчар и Бор;
 • изготвяне и излъчване по туристически ТВ канали на три кратки документални филма за най – интересните обекти от трите района;
 • разработване и разпространяване на триезична брошура с информация за новосъздадените продукти;
 • организиране на петдневна промоционална обиколка в трансграничния целеви регион с представители на туроператори и туристически агенции от Сърбия и България.
 • местните власти от целевия регион;
 • сектора на МСП, който е включен в туристическата индустрия от двете страни на границата (хотели, ресторанти, туристически услуги, производители на сувенири);
 • заети лица в сектора на туризма от двете страни на границата;
 • туристи, посещаващи целевия регион;
 • местното население от двете страни на границата.

Основните дейности по проекта са:

 • организиране на кръгла маса и обмен на опит за конкурентоспособността на туристическите оферти от Сърбия и България;
 • разработване на три нови туристически продукта с теми: “По пътя на римляните”, “Вкусът на Западните Балкани” и “Красотата на природата”;
 • поставяне на 12 информационни киоски в целевия регион, съдържащи туристическа информация за областите Видин, Зайчар и Бор;
 • изготвяне и излъчване по туристически ТВ канали на три кратки документални филма за най – интересните обекти от трите района;
 • разработване и разпространяване на триезична брошура с информация за новосъздадените продукти;
 • организиране на петдневна промоционална обиколка в трансграничния целеви регион с представители на туроператори и туристически агенции от Сърбия и България.

            Дейностите по проекта са насочени към следните целеви групи:

 • местните власти от целевия регион;
 • сектора на МСП, който е включен в туристическата индустрия от двете страни на границата (хотели, ресторанти, туристически услуги, производители на сувенири);
 • заети лица в сектора на туризма от двете страни на границата;
 • туристи, посещаващи целевия регион;
 • местното население от двете страни на границата.