Ova aplikacija je izrađena u okviru projekta „Nоvе infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i turistički prоizvоdi zа prеkоgrаnični rаzvој turizmа”
Referentni broj: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

 Putevima Rimljana

 Prirodne lepote

Ukusi zapadnog Balkana

Ostale znamenitosti

Filmovi

Vrh Midžor, je visok 2168 m, i sa prednje strane je Čiprovskih Planina, deo Stare planine. Nalazi se na granici između Bugarske (Vidin) i Srbije.

 Reke Lom i Timok izviru u njegovom podnožju. Tačka koja određuje njegovu tačnu poziciju je u potpunosti u Bugarskoj, a granica je udalјena nekoliko metara. Ovde postoje 2 piramide visoke do pola metra, na kojima su natpisi koje su ostavili bugarski i srpski turisti.

Vrh Midžor je najviši vrh u zapadnoj Staroj planini. Do njega vodi najduži, i najteži trag.

Polazna tačka je područje pod nazivom "Džurdžin Kruš" u gornjem delu Lom-planine. Najbolјe vreme za penjanje na "Midžor" je početak avgusta. Trajno označena eko-staza vodi do vrha i na početku je turistička koliba sa 25 ležajeva za prenoćište.

Tek nakon uklanjanja graničnih objekata u ranim 1990-im, vrh je postao dostupan za pešačenje. Prema tome, pristupni putevi, i cela oblast su u velikoj meri zadržali svoju netaknutost.

 Sa bugarskog dela čovek se može popeti na vrh iz dva pravca.

1. Selo Čuprene

Polazeći od Čuprene postoje dva moguća prilaza. Džipom duž reke Čuprenska možete dospeti do 17 km dugačkog zemlјanog puta kroz farmu za uzgoj divljači do kolibe "Gorskog raja" (1450 m). Pešačenje je pogodnije pored reke Manastirka i jednom od dve eko-staze - "Bekinska shobarka" ili "Martinov kamen". Odavde do kolibe "Gorski raj" udalјenost je nešto više od 9 km.


Polazeći od kolibe postoji označena staza koja prolazeći kroz rezervat biosfere "Čuprene" izlazi na glavni greben prevoja između vrha Replianske crkve (1969 m) i Oštra Čuka (1967 m). Odavde na jugoistok preko vrha Oštra Čuka i Oba (2033 m) dolazi se do prevoja ispod kojeg izviru reke Lom i Timok kod Piramide na Granici 336 (1780 m). Iza toga sledi penjanje na severozapadnoj padini vrha Midžor, do kog se stiže posle oko sat vremena.
Prelazak od kolibe "Gorski Raj" do ovde traje u proseku 4,30 sati i to je duže od opcije kroz selo Dolni Lom, ali lakše.

 2. Selo Gorni lom

Na 7 km od Dolnog Loma, od kojih su prva dva asfaltirani, nalazi se koliba "Gorni Lom"

(840 m). Ta zgrada je bivša karaula. Trenutno je aktivna koliba "Midžor" smeštena malo naviše. Posle još 2-3 km zemlјani put se završava i počinje stvarna staza.

Posle oko 2-3 sati strmog penjanja stiže se do prevoja između vrhova Midžor i Oba, gde se nalazi granična piramida 336. Ovde se staza spaja sa onom koja počine od sela Čuprene.Ova opcija je kraća, ali je shodno tome i strmija.


Drugi prilazi

Do vrha je takođe moguće doći i iz sela Martinovo i Repliana na bugarskoj strani, i od odmarališta "Babin zub" i sela Topli Dol, Aldina Reka, Crni Vrh i Ravno bučje sa srpske strane.