Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Миджур, висок 2168 метра, е първенец на Чипровска планина, дял от Стара планина. Намира се на границата между България (Област Видин) и Сърбия.

В неговото подножие се извират реките Лом и Тимок. Точката, определяща точното му положение, е изцяло в България, а границата е на няколко метра встрани. Там има изградени 2 до половин метър високи пирамидки, на които има надписи, оставени и от български и от сръбски туристи.

Връх Миджур най-високият връх в Западна Стара планина. Към него води най-дългата, най-трудната екопътека.

 

Изходният пункт е м."Джурджин кръш" в Горно-ломският Балкан. Най-подходящото време за изкачване до "Миджур" е началото на август. Към върха води трайно маркирана екопътека, а в началото има туристическа хижа с около 25 легла за преспиване.

Едва след свалянето на граничните съоръжения в началото на 1990-те години върхът стана достъпен за планински туризъм.  Поради това подстъпите към него, както и целият район, са запазили в голяма степен своята девственост.

 От българска страна върхът се изкачва най-често от две места.

  1. Село Чупрене

От Чупренеима два възможни подхода. С високопроходим автомобил по река Чупренска може да се достигне по 17км почвен път през Дивечовъдното стопанство до хижа „Горски рай“ (1450м). Пеша е по-удобно да се мине по река Манастирка и една от двете екопътеки - „Бекинска шобърка“ или „Мартинов камък“. От тук разстоянието до хижа „Горски рай“ е малко над 9км.

От хижата има маркирана пътека, която минавайки през Биосферен резерват „Чупрене“ излиза на главното било на седловината между вр. Реплянска църква (1969м) и вр. Остра чука (1967м). От тук на югоизток през върховете Остра чука и Оба (2033м) се достига до седловината, под която извират реките Лом и Тимок при гранична пирамида 336(1780м). Следва изкачване по северозападния склон на връх Миджур, който се достига след около час.

Преходът от хижа „Горски рай“ дотук отнема средно 4,30ч и е по-дълъг от варианта през село Горни Лом, но по-лек.

Село Горни Лом

На 7км от Горни Лом, от които първите 2 са асфалтирани, е разположена хижа „Горни Лом“ (840м). Сградата е бивша гранична застава. В момента действащата хижа е „Миджур“, разположена малко по-нагоре. След още 2-3км свършва почвеният път и започва същинската пътека.

Следва около 2-3 часа стръмно изкачване до седловината между върховете Оба и Миджур, на която е разположена гранична пирамида 336. Тук пътеката се слива с тази от село Чупрене.

Този вариант е по-кратък, но съответно и по-стръмен.

Други подходи

До върха е възможно да се достигне също така и от селата Мартиново и Репляна от българска страна, както и от курорта „Бабин зуб“ и селата Топли дол, Алдина река, Църни връх и Равно буче от сръбска страна.