Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Водопадът се намира сред борова гора в местността "Бялата вода", в землището на с.Стакевци, община Белоградчик, област Видинна площ от 1,6 ха. Селото се намира в община Белоградчик, Северозападна България, и спада към територията на биосферен резерват „Чупрене“. Разстоянието от село Стакевци до Белоградчик е 18 км, а до Видин – 70 км. Скътан високо сред дебрите на Стара планина, красивият водопад допълва пейзажа на девствената природа в този район.

Височината на водопада е около 15 метра с два водни пада и се намира в много красива местност. Обявен е за природна забележителност през 1976 година и е включен в най-дългия екомаршрут в Западен Балкан.

До водопада се стига много лесно - преминава се през цялото село по главния път, който след селото продължава нагоре към балкана. По пътя след селото ще забележите информационни табели относно флората и фауната в местността. След около 500м по-нагоре по пътя стигате до разклон, където от лявата страна ще видите табела с бяла птица на червен фон обозначаваща "Защитена Територия" има и бяло-червена маркировка на дърветата. Самия водопад се намира в дола и можете да слезнете до него по стръмна пътечка.

Пътят е сравнително добър и с внимателно каране може да се стигне с лек автомобил до мястото на самия водопад. Пеша от селото до водопада е не повече от 30-40 мин спокойно ходене.

Водопадът Бялата вода е природна забележителност, обявен през 1976 със Заповед № 1187/1976г. на МГОПС с обща площ  от прилежащата към него територия от 1,0 ха.