Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Природо-научният  музей разполага с над 3000експоната на флората и фауната от СеверозападнаБългария.

В музея на малка площ, неговите гости могат да се запознаят с най-атрактивната част от богатото биологично разнообразие на цяла Северозападна България. Експонатите са подредени на екологичен принцип, което позволява да се добие ясна представа за взаимоотношенията в природата.

Увлекателните беседи съобразени с възрастта и интересите на посетителите представят занимателни и любопитни страни от съществуването на живия свят. Музят разполага и с фототабла които показват прекрасни гледки от белоградчишките скали. В музея функционира и стационар към орнитологичната централа на БАН, изучаващ живота и миграцията на птиците. Чести посетители са студенти, дипломанти и научни работници, които могат да намерят тук фотодокументи, обобщени данни от теренни проучвания, както и богата специализирана библиотека.

Растителният и животинският свят в района е богати разнообразен. Срещат  се редки и застрашени видове, включени в Червената книга на България (някои от тях единствено в този район на света: Български ерантис, Томасиниев минзухар,  Тъмнопурпорна метличина, Сръбска  рамонда).Широко представено е сем. Салепови (Орхидеи).