Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Строена е през втората половина на ХІХв. специално за пощенски нужди. Вероятно е завършена през 1859г., когато Видин е свързан чрез телеграф с различни европейски градове. Тя е масивна двуетажна сграда с трезор в подземието си. Това е единствената запазена стара поща в България. Намира се в Крайдунавския парк до джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу.

 

 Старата турска поща във Видин представлява масивна двуетажна сграда, която се намира в съседство с Телеграф капия. Сградата е издигната от варо-пясъчен разтвор и е покрита с турски керемиди. Има открито предверие, а дървена стълба, намираща се в антрето извежда на втория етаж. В приземния етаж на пощата е вграден трезор. Пощата е дело на майстори-строители от Дебър. След 1878г. сградата на пощата е ползвана за нуждите на Мъжката гимназия, по-късно в нея е разположена археологическа сбирка, а днес в нея е настанена групата на българските художници

Има данни, че през 1773 г. във Видин действува пътна, етапна и пощенска станция. В нея работят каруцари, файтонджии, коняри, слуги докато през 1859 г. не е построена Турската поща във Видин. Седмично са се движили два вида поща: главна (татарска) за големите градове и второстепенна (суруджийска) за малките селища. С корабче през Калафат се е пренасяла международна кореспонденция. Пощата е била свързана телеграфно с Русе, Сулина и Белоградчик в санджака. По време на Руско-турската война през 1877-1878 г. Смърданските редути имали телеграфна връзка с града.

 Турската поща във Видин е обявена за паметник на културата, чрез Държавен вестник, № 221 от 28 декември 1927 и № 85 от 27 октомври 1964 г.