Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Джамията на Осман Пазвантоглу е мюсюлмански храм, находящ се в гр. Видин. Освен джамията в архитектурния ансамбъл е включена и библиотека. Намират се в Градската градина (Крайдунавския парк) срещу Митрополския комплекс в Калето (Стария град).

Обявени са за паметник на културата от национално значение.

Джамията представлявa масивна каменна постройка със строго ориенталска архитектура. Завършена е между 14 май 1801г. и 4 май 1802г. Създава впечатление за двуетажност, въпреки че е само с един етаж. Преддверието е оформено като открита галерия. Молитвеният салон е голям и е украсен с летвен таван, на който има голяма дърворезна розета. Има балкон, предназначен за жените.

      

Молитвеният салон на джамията е с вътрешни размери 13,65 х 10,45 м. Преддверието е открита аркада с пет големи арки, които оформят фасадата на сградата. Входът е подчертан с каменен корниз. Прозорците по стените са разположени на два реда, по шест на всяка стена.

Главната входна врата на джамията е оформена с хубава дърворезба, която по композиция и детайли напомня на декоративна украса в сарая на султан Селим III и не се среща по това време на други места по българските земи. Дърворезбата е много близка на орнаментите от късния френски барок и говори за проникване на чуждо влияние. Смята се, че дърворезбата е дело на български майстори от Дебърско в Македония.

Молитвеният салон е с гладки стени, без стенописи. Кюрсът, мимбарът и долапът са с високохудожествена резба от дърво.

Минарето завършва със стилизиран връх на пика, която вероятно е знакът на войсковата част, към която спада Осман Пазвантоглу или (според друга версия) изобразява обърнато сърце като израз на несподелена любов. Поставянето на пика подчертава независимостта на Пазвантоглу от султана, чийто знак е полумесецът. Според някои Пазвантоглу е посветил джамията на баща си, посечен във Видин по заповед на султана, според други той я е посветил на своята любима българка. По-известна е версията за несподелената любов между Осман Пазвантоглу и българка християнка.Според разбиранията за времето си, а дори и сега все още се срещат подобни идеи, че заради различната си религиозна принадлежност чувствата им остават несподелени и неразбрани от околните, и най-вече невъзможността за по-нататъшното им развитие. Джамията е известна още и като "Сърцатата джамия", именно поради този факт.

Цялата постройка на Пазвантовата джамия говори за високохудожественото чувство на автора и умението му да вижда и да чувствува пространството. Поради тези свои качества тя е един от най-добрите архитектурни паметници, останал по нашите земи от тази епоха.

Джамията на Осман Пазвантоглу е обявена за паметник на културата с национално значение в Държавен вестник, № 6 от, 29 юни 1927 и № 85 от 27 октомври 1964.

Джамията може да бъде разгледана свободно от всеки и дори снимана отвътре. В нея работи човек, който може да разкаже историята ѝ, да обясни вътрешните ѝ елементи, да преведе надписите по стените, да покаже библиотеката. Предлагат се за продан книги на религиозна и светска тематика.

От ансамбъла на Пазвантоглу, граден в края на 18 и началото на 19 век, до наши дни са останали само джамията и библиотеката. В него вероятно е имало медресѐ (училище) или завиѐ (малка мюсюлманска религиозна обител). Библиотеката е каменна, квадратна, покрита с купол от оловна ламарина, с малко открито преддверие и помещение. От надписа над входа се разбира, че Пазвантоглу е посветил библиотеката на покойната си майка.Книгите в библиотеката са били разположени в 24 сандъка. От тях 2014 тома са били предадени на Р. Турция, а в Ориенталския отдел на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” са постъпили 650.

НАДПИС НА ДЖАМИЯТА НА ОСМАН ПАЗВАНТОГЛУ

Този хубав надпис да го види онзи, който те научи на него, за да се увери, че той е пълен с неоценимо изкуство. Ако най-великите везири, дори и Нериман, го видят, ще се спрат и ще кажат: това е създание на господаря на времето. Когато се говори за величието на Осман паша, да се споменава, че той е равен по слава на Онзи, който събра и подреди Корана. Той създаде този молитвен дом, за да се посети от онези лица, които искат напредъка и възхода на Исляма. И да пречисти греховете си. Тази джамия е създадена за покойния ми баща, който бе притежател на едно сърце, както и на везира Асаф. Казах на майстора, като видях готов високия й таван: заслужено да я нарече храм на храмовете в света.

1217(=1801)

ДЪРЖАВЕН архив - Видин. Л. ф. на д-р Б. Бончев,

122к.