Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

 

Кръстатата казарма се намира в най-старата част на град Видин, в близост до крайдунавския парк и църквата „Св. Петка”. Около нея са оформени четири почти самостоятелни вътрешни двора.

Сградата на „кръстатата казарма” е уникална за Балканите. Кръстата казарма е построена през 1801 г. на мястото, където преди това се намира градината на Стария сарай (двореца на пашата). Сградата във формата на кръст е била построена от полски и френски специалисти за турския военне гарнизон, предвождан от Паша Осман Пазвантоглу (1794-1807год.). След Освобождението на България, сградата се използва за военен съд и казарма на българската армия.

 

Кръстатата казарма е масивна двуетажна сграда във формата на равнораменен кръст. Всяко крило е с коридорна планова схема при различно разположение на прилежащите помещения. Вътрешното разпределение е преустроявано и променяно няколко пъти, съобразно изискванията на различните служби. Стълбите, свързващи двете нива също са преустройвани многократно. Стените са изградени от камък и тухли на варо-пясъчен разтвор. Пространството между отделните крила е с подчертана монументалност. Сградата е с четири входа и е с масивна каменна конструкция. Плановото разпределение е кръстовидно, като рамената на кръста са равностойни. Застроената площ е около 1400 м², а разгъната застроена площ е около 2800 м². Четирите крила на сградата се свързват с централен коридор, с двустранно разположени помещения. При пресичането на четирите крила са обособени осемстенни помещения, чийто дървени подови конструкции се поддържат от четири масивни колони. По своята типология, паметникът е уникален и няма аналог, както в България, така и в региона на Балканите. Няма информация за оригиналния проект, тъй като сградата е била реконструирана многократно. Интериорът на сградата създава усещане за парадност, стабилност и тържественост.

Към настоящия момент основната площ е заета от етнографската експозциция на музея, но сградата разполага и с 600 м² неизползваема площ, която може да бъде усвоена след изпълнението на проектни, укрепителни и възстановителни работи. След съответното проектиране, в преустроените помещения може да бъдат представяни образователни иинформационни програми.

Поради лошото физическо състояние на сградата, която е с хоризонтални и вертикални пукнатини и пропуквания, постоянна влага в помещенията и други, следва обектът да бъде реставриран и опазен като значим паметник на културата. Конструкцията на сградата е застрашена от пропадане на основите, поради льосовата почва, липсата на отводнителна система в четирите дворни пространства и лошо функциониращ дренаж около сградата. Продължаващото влошаване на конструктивното състояние, очертава видим на пръв поглед проблем, че сградата се нуждае от спешни отводнителни и укрепителни работи.

Поради изчерпване на възможностите сградата да бъде използвана в съответствие с автентичната си функция, в периода 1965 – 1967 г., сградата е адаптирана за нуждите на музейното дело в града. От 1969 г. до 2009 г. Историческият музей на града излага етнографската си експозиция, представяща икономическия живот на населението на Видинския регион, от късния ХІХ век до началото на ХХ век. В експозицията са представени народни художествени занаяти, като специално място е отделено и на риболова по река Дунав. Сградата (Кръстатата казарма) е разположенана около 200 м., западно от крайбрежния парк на река Дунав, в централната част на Видин, характерна със силна концентрация на богато културно наследство. Контактните територии включват и по-ново строителство.

Архитектурният паметник е публична държавна собственост по силата на Акт №2633/22.05.2009г, съгласно който прилежащата земя – имот №10971.501.181 с площ 3857м² ведно с музей „Кръстата казарма” на два етажа със застроена площ 1473 м² са част от урбанизирана територия „за исторически паметник”.Сградата е получила статут на архитектурен паметник на културата от национално значение: (Държавен вестник, бр. 85/1965 и декларационно писмо No 3372/06.07.1989 на Националния институт за паметниците на културата), което осигурява защитен режим по отношение на обработката на земята в границите на музея.