Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Водопад Рипалйка е разположен в непосредствена близост до екскурзионен обект Грудно, на около 5 км от центъра на Сокобаня. В дясно от входа на Специализираната болница за белодробни болести "Озрен", пътят води към водопада. Това е първият природен паметник в страната ни, който е защитенасъс Закона от 1948 г. насам. Водопадът е образуван на река Градашница ие един от най-високите в Сърбия. Той се състои от 11 каскади с обща височина от около 40 метра. Височината на най-високата каскада е 11 м., по-долу има каскадас височина 5 м., докато останалите са по-малки, вариращи от 0.5 до 2 м. Водопадът е кръстен на местен израз,имащ значението на глагола скачам. Водопадът е най-пълноводен през пролетта, след топенето на снега и леда, и най-сух през летния период, особено ако има суша. Над водопада, е изградено място за пикник, с маси и пейки за отдих и кът за барбекю.

Варовиковите раздели на водопада Рипалйка са покрити с дебела кора от закалена туф. Има водопад МалкаРипалйка, в близост до езерцетодо екскурзионен обект Грудно с височина 9 м. и Голяма Рипалйка с височина 17.5 м.

Водопадът Рипалйка, формиран река Градашница, се намира в непосредствена близост до входа на парка на специализираната болницата. Той е един от най-големите и най-красиви водопади в Сърбия.

За да се реши въпроса за електрозахранването, необходимо за функционирането на болницата в Озрен, през 1947 година били предприети мерки за изграждане на централа на водопада.Причината е била фактът, чеРипалйка има спад от 15 метра и може да осигури 4-6 киловатчаса електроенергия. От няколко различни компании са получени: генератор, клапани и необходимите тръби, така че започнало изграждането на една малка централа с една турбина. Били изкопани основите на малък язовир, които да служат като регулатор за освобождаването на вода в тръбата. Централата е трябвало да започне работа на 15 септември 1947 година. Прогнозната стойност на инвестицията била 60 000 динара, докато стойността на произведената електроенергия на година би възлизала на 250 000 динара, което показва, че централата ще бъде на печалба. Въпреки това, непосредствено преди очакваното стартиране на централата, Института за проучване и опазване на природните рядкостина Народна Република Сърбия взима решение за защитата на малката и големаРипалйка, с цел "да се запази научния, естетически и естествен вид в тази област". Институтът разпорежда централата бъде разрушена до 1 май 1950 г., и санаториумът, тъй като имал необходимостот електричество, да бъде свързан към надземната електропроводна система.

Тъй като река Градашница пресъхва през лятото и есента, Водопадът Рипалйка е привлекателен за туристите през пролетта, заради рева и изобилието на водата. Но той е не по-малко атрактивен през останалите сезони, тъй като района около водопада е уреден, като на екскурзионен обект. Най-много посетители на ден, идват тук на 1-ви май, когато най-красивият водопад в Източна Сърбия се посещава от около 3000 туристи, а още повече посетители идват тук през годината.