Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Кладово се намира в местност, наречена „Ключ” вюгоизточната част на страната, и е най-отдалечената източна точка, в посока България и Румъния.

Старият град Фетислам в Кладово е категоризиран като паметник на културата от изключително значение.Според историческите извори и археологически разкопки, крепосттаФетислам най-вероятное построена върху основите на древна крепост, а именно средновековнатаНовиград. Състои се от две сгради, които съществуват от почти двавека. Мали Град е турска крепост, построена през 1524 г. по времето на Сюлейман Великолепни, за да служи като отправна точка за завладяването на Северин и други градове, за атаките срещу Унгария и навлизането към Централна Европа. Тя е малка артилерийска крепостс правоъгълна форма, от масивен камък и тухла - изградени укрепления, кръгли кули в ъглите и един ров от три страни, докато четвъртатаи страна е разположен на самия бряг на река Дунав.

Велики град (BIG FORTRESS) е построена в началото на осемнадесети век (1717-1739) около малко градче в съответствие със системата от укрепителни крепости. Тя е разположена на площ от 17 хектара, 19 ара и 99 кв. М., неправилна, удълженаоснова с приблизителни размери 480 х 260м. Има шест големи бастиона свързани с масивни укрепления с различна дължина, построена от полу-обработени и обработени камъни. Самият Велики град има воден ров от три страни и масивен крепостен вал на четвъртата страна, на брега на река Дунав. С помощта на дървени мостчета, през две основни порти от към сушата, човек може да влезе във вътрешността на Велики град, която предимно съдържа военни съоръжения за настаняване на войската, боеприпаси и оръжия, както и други помощни съоръжения, необходими за живота на войниците.

Малка крепост - замък, е построена в най-високата точка, и е включена в бастиона наВелики град. Стените му са подсилени с кръгли кули четири метра високи и симетрично разположени триъгълни и правоъгълни бастиони. Стените са заобиколени от изкопа. Интериорът му съдържа предимно военни съоръжения.

С течение на времето, Фетислам придобива ново съдържание, основнопрез от 1970 и 1980 г., когато е изпълнена комплексната програма за опазване и реставриране на комплекса. В Мали град е построен открит театър докато в западния сектор на Велики град има две модерни футболни игрища и кортове за малки спортове. В подземни помещения, близо до портата Варош има обновен ресторант с голяма лятна градина в предната част а всички открити части са озеленени, с нови улици и осветление. Всички необходими работи по статичната рехабилитация и защитата на речните порти и стени от към река Дунав заради строителството на ВЕЦ Джердап 2 са извършени. Част от пространството в източния сектор на Велики граде щял да се наводни, така че е изпълнено запълване съссуха почвадо ново ниво. Преди това три основни военни съоръжения се били премахнати (оръжейна - "Tophana'', казарма и стаята с барута), аизградените за тях стени са под могилата.

Има три основни пътя, които свързват Кладово, и по-точно Фетислам със вътрешността на Сърбия: от Белград (260 км.) през Пожаревац, през В. Градище Градище и Долни Милановац по така наречената Дунавска магистралат; от Парачин (200 км.), връзка с магистралата Белград - Ниш, през планински проход Честобродица, Зайчар и Неготин; от Ниш, (на около 200 км.), през друг планински проход Тресибаба, Княжевац, Зайчар и Неготин.