Ova aplikacija je izrađena u okviru projekta „Nоvе infоrmаciоnе tеhnоlоgiје i turistički prоizvоdi zа prеkоgrаnični rаzvој turizmа”
Referentni broj: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

 Putevima Rimljana

 Prirodne lepote

Ukusi zapadnog Balkana

Ostale znamenitosti

Filmovi

Smeštena u prekrasnom prirodnom ambijentu rečice Pujice, zaštićena stoletnom banjskom šumom. Spada u najstarije banje u Srbiji, a prema arheološkim nalazima njene lekovite vode su koristili Rimljani i Turci. Svoj pun procvat doživela je u doba Miloša Obrenovića. Iz tog perioda datira, Konak kneza Miloša izgrađen 1837. Godine. Značajni objekti, koji su kao kulturno dobro pod zaštitom države: tursko kupatilo (hamam), dvorac Aleksandra Karađorđevića (1856), ugostiteljski objekat „Izletnik“, „Okružna zgrada“, letnjikovac kralja Petra I (1906.g.) U konaku Kneza Miloša je smeštena istorijsko-etnološka postavka Muzeja rudarstva i metalurgije iz Bora. Vode ove banje spadaju u red najlekovitijih u nas, a Baron Herder ih je poredio sa vodama austrijskih i švajcarskih banja. Na lekovitost voda utiče sadržaj i međusobni odnos raznih hemijskih elemenata i mikroelemenata (kalijum, kalcijum, fluor, natrijum, silicijum, hlor, jod, brom, magnezijum, oksidi gvožđa, aluminijuma, litijuma, mangana, cinka, rubidijuma, kobalta, bakra i fosfata, kao i blago radioaktivni elementi uran, radijum i radon). Postoji 10 termomineralnih izvora, sa temperaturom od 32 do 40 stepeni celzijusovih. U ovoj banji uspešno se leče oboljenja kičmenog stuba, kostiju, zglobova, mišića, kože. Banjske vode pomažu u lečenju opšte iscrpljenosti organizma, posledica povreda, reume, bolesti nervnog sistema, oboljenja perifernih krvnih sudova, zapaljenja ženskih polnih organa.

Građevinski smeštajni objekti u Brestovačkoj banji u 19. veku

Za vreme vladavine Kneza Aleksandra Karađorđevića (1842-1858) banju Brestovačku su posećivali pripadnici vladarske porodice i druge znamenite i ugledne ličnosti. To joj donosi epitet mondenskog mesta. Knez Aleksandar je 1856. podigao reprezentativnu građevinu - dvorac-letnjikovac i niz pratećih objekata u neposrednoj okolini kao što su: „Ađutantski konak“, kuhinja, Vidikovac, koji danas ne postoje. Nešto kasnije u vreme Srpsko-turskih ratova (1876-1878) u Brestovačkoj banji je improvizovana vojna bolnica kojom je rukovodio čuveni lekar Stevan Mačaj.

Krajem 19. veka banjski lekar je bio Laza Ilić i u to vreme je podignut još jedan i danas reprezentativan objekat „Gostiona sa Kur salonom“ danas poznat kao „Izletnik“. U to vreme smatralo se da je to prvi hotel u banjama Srbije.

Brestovačka Banja je udaljena 7 km od Bora, na nadmorskoj visini od 385 m. Klima u Banji je umereno-kontinentalna.

Nekadašnja vulkanska aktivnost i složen geološki sastav terena uslovili su pojavu termomineralnih izvora. Po temperaturi vode pripadaju heteotermama (32-38°C) i hipertermama (40°C). U vodi ima kalijuma, kalcijuma, natrijuma, magnezijuma, hlora, joda, sulfata, karbonata i dr. Sve vode su bistre, pomalo žućkaste, bez gasnih mehurića, taloga i mirisa, a ukus im je alkalan.

Prirodne oligomineralne lekovite vode Brestovačke Banje uspešno se koriste na više načina: pijenjem, ispiranjem, orošavanjem, aerosolom, kupanjem, a u fizikalnoj terapiji služe i kao pomoćna lekovita sredstva medikamentima.

U Brestovačkoj Banji se leče:

 • oboljenja      i povrede lokomotornog aparata (degenerativna reumatska oboljenja, reumatski      i psorijatični artritis)
 • hronična      oboljenja zglobova
 • posledice      povreda kostiju i mekih delova (otoci, bolovi)
 • oboljenja      mišića (lumbago)
 • hronična      ginekološka oboljenja
 • zapaljenja      sluznice gornjih respiratornih organa
 • zapaljenske      promene na koži
 • povećane      diureze
 • smanjenje      želudačnog aciditeta
 • oboljenja      digestativnog trakta
 • oboljenja      bubrega
 • oboljenja      živaca

Gosti banje mogu da posete konak Kneza Miloša, turski hamam i restaurirano staro kupatilo.

Oko Brestovačke Banje se prostire šuma, na 90 hektara. Borsko jezero udaljeno je 10 km od banje, a u okolini se nalaze Zlotske pećine, Feliks Romulijana i Gamzigradska banja.

Smeštajni kapaciteti:

- “RTB Klub”, moderan smeštajno-ugostiteljski objekat koji raspolaže sa 12 luks i 18 standardnih soba, od kojih su 3 APP. Poseduje restoran (250 mesta),četiri banket sale, letnju terasu i sopstveni parking.

- “Srpska kruna” raspolaže sa više objekata za smeštaj, ukupnog kapaciteta oko 50 ležaja u dvo i trokrevetnim sobama, odgovarajućom kuhinjom, restoranom sa 80 mesta i pokrivenom terasom istog kapaciteta.