Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

 

Територията на община Бор се намира в централната част на Източна Сърбия. Площта на общината е 856 кв. км. Тя граничи с общините Майданпек, Неготин, Зайчар, Болевац, Деспотовац и Загубица.

Районът на община Бор е свързан с различни транспортни връзки - с река Дунав, както и с Коридор № 10 и с международните пунктове с Румъния и България. Чрез пътищата Бор-Парачин, Бор-Зайчар-Ниш, Бор-Сокобаня тази област е свързана с долината Морава, Южна Сърбия, съседна България и Румъния. Районът е свързан с главния път за Джердап от регионални пътища Бор-Долни Милановац, Бор-Неготин-Кладово и Бор-Пожаревац-Смедерево. Бор е свързан с основните железопътни линии от жп линии Бор-Ниш на юг, Бор-Белград на север и на Бор-Неготин-Прахово до река Дунав.

Бор разполага с летище, което позволява създаването на условия за въздушен транспорт, което може да бъде от голямо значение за туризма и икономическото развитие в този регион.

Откритата мина в Бор е била разработена за добив на медна руда през 20 век. Намира се само на 10 минути от центъра на града и представлява уникална атракция - най-голямата изкуствено създадена вдлъбнатина в Европа.

Размерът на мината в Бор е достатъчен, за да събере три пъти повече вода, отколкото водата, която има в Борския язовир, което се равнява на 36 милиона кубически метра вода.

Днес тази вдлъбнатина постепенно се запълва, което е доста важно от екологична гледна точка, но от друга страна това засипване не е толкова интензивно, така че този уникален индустриален пейзаж ще продължи да бъде на разположение на посетителите. За тази цел наскоро са поставени беседки, така че разглеждането на забележителността и фотографирането на тази атракция е вече напълно безопасно.