Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Боговинскатапещера е защитена природна местност от трета категория. С дължината си от над 6000 метра дълго време е била най-дългата пещера в Сърбия. Намира се в община Болевац, на източния край на ЮжнаКучая в района на с. Боговина. Тя е на 12 километра от Болевац, 62км от Парачин и на 220км от Белград.

Боговинската пещера е една от най-красивите пещери в Сърбия и едноот богатствата на Община Болевац. През 2008 г., когатое започнала подготовката на пещерата за посетители, професор от факултета по геология в университета в Белград, Раденко Лазаревич, изследва района на входа на пещерата в дължина 821 м. и съставя проект, според който пещерата е оборудвана за туристически посещения. Изградена е 540 метрова пътека от речно корито, която позволява лесен достъп до най-красивите зали на пещерата.

Боговинската пещера е речна, периодично активна пещера. Създадена е от подземни води, които идват от района на речния басейн на Боговинската река и потъват дълбоко в каньона на реката. Входът на пещерата е с формата на минна шахта. В Боговинската пещера има три хоризонтални пещерни канала: Висок, Главен и Потъващ, а според хидрографската функция могат да бъдат наречени: Суха, Периодична и Речна система. В оборудваната част от пещерата се открояват:

1. Концертната зала

2. Минната зала

3. Залата на циклопа

4. Залата на Хайдука

Концертна зала - Залата изглежда много празнично, и заради акустиката си е получила названието Концертна зала. Тя осигурява възможност за музикални събития и рецитали. В главния канал няма никакви орнаменти или те се появяват спорадично като искрящизавеси по стръмните страни на канала. Вниманието привлича оребрена скала с широки крила, която почти прегражда главния канал. Нарича се Прилепът.

Минна зала – влиза се през стълбище на плато в предната част на залата. Може да се влезе и през естествен тунел. В залата има множество пещерни колони и сталагмити и сталактидни драперии.

Залата е посветена на миньорите от Боговина, които са се грижили за пещерата преди и които ще продължат да го правят и в бъдеще. Като специално признание, най-разкошната група пещерни орнаменти, разположени от дясната страна, когато се излезе на терасата, е нареченаБоговински миньори. Тази легендарна група се издига от пода на терасата, а в нея доминира бяла колона, наречена Миньор - бащата на всички миньори на света.

Зала на циклопа (Великана) се намира на тераса, от лявата страна на главния канал. Тя е дълга 27 метра и широка 20 метра. Залата изобилства от красоти с внушителни размери, където преобладават предимно сталагмитни групи. Централното място е заето от Великан с впечатляващи размери и изразителност, заради който залата е получила името си. Вляво от Великана се издигаразкошна блещукаща колона, която се казва Вила Равиола. Между Великана и Вилата, има сталагмит, наподобяващ Майка с дете.

Залата на Хайдукасе намира в края на посетителската част на пещерата. Преди да започне изследването, професор Раденко Лазаревич (който е проектирал оборудването на пещерата за туристически посещения) поставя задачата да се намери пещерна колона, достатъчно достойна да символизира най-голямия герой от Първото сръбско въстание - Хайдук Велко. Нещо таковае можело да се очаква да се намери в Богодинската пещерата, която разполага с монументални пещерни орнаменти, особено пещерни колони.

Когато спелеолозите приключват проучването на варовиков скаленучастък се озовават в подножието на просторна зала, която в централната си част има масивна колона, надхвърляща 20 метра височина и с основа 3 - 4 метра в диаметър. Тази рицарска колона е наречена Хайдук Велко и е предвидена да бъде емблемата на Богодинската пещера.

От ляво, в близост до Хайдук Велко, от тъмнината излиза неговата вярна и смела спътницаЧучук Стана, строен, розов сталагмит, висок 12 метра.

Извити в ляво са редица ниски сталагмити, обърнати към безсмъртния герой. Те представляват Велковата дружина.

Дълбоко в залата, зад Хайдук Велко, се намира очарователнакомпозиция от бял, искрящ калцит, която е получила името Кристален дворец. В дясноот дворецас тяхната снежна белота внимание привличат сталагмит и пещерна колона. Те са наречени Желанието, а в близост се намиратСтражът и Красавицата.

На изхода на залата на Хайдука, на малък пиедестал, се издига бял сталагмит, наречен Оста на живота. Той е заобиколен от стенни драперии и завеси.

Залата на Хайдука е 40 метра и е с площ от 400 м2.

В оборудваната част на пещерата има още дузина зали, пълни с пещерни орнаменти. Тези, които се открояват са: Кристалнисветещи водопади, Чегар - паметник на друг безсмъртен герой Стеван Синджелич, след това на Булката, Палисадата и др.