Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Музея е Неготин е създаден на 16 февруари 1934 с решение на Бана на Моравски банат със седалище в гр. Ниш, по инициатива на жителите на Неготин. Първоначалното име на музея е "Градски музей Хайдук Велко". Експонатите за музея са осигурени от двама големи дарители и учредители на музея Петър Типа, училищен инспектор на Министерство на образованието и Милано Радоевич, училищен директор. В началото музеят притежавал археологическа, естествена (природонаучна) и нумизматична сбирки и колекция от книги.

Най-достойните Неготински жители, които са работили по откриването на музея са: Петър Типа - училищен инспектор (председател на Управителния съвет на музея), Милан Радоевич - учител, Стоян Младенович - учител (първият директор на музея), Светислав Стефанович - банков чиновник, Димитрие Богданович – районен началник, Петър Тодорович - директор на Колежа на учителите, Драгутин Цветкович – директор на гимназия, Илия Симич – директор на основно училище, др. Мирослав Силвич, Милован Лапчевич - училищен надзорник, Жика Ристич - чиновник, Славко Миложкович - учител и др. Александър Тодорович.

Първоначално музеят е работил в малки помещения. Музейните експонати са били групирани в два отдела. В единия е имало предмети от археологически, етнологически и природни колекции, в другия отдел е имало документи и литература, снимки, картини и други материали, свързани с Неготин и Краина. До средата на ХХ век, музеят не е имал никакви уредници. След това през 1952 г., музеят получава сградата на търговеца Душан Йотич. Сградата е по-голяма и по пространствена - за археологията на партерния етаж и за всичко останало, на първия етаж. Музеят бързо увеличава фонда си с експонати и така става възможно да се създадат още два музейни обекта. Първо, през 1964/65 е открита родната къща на Стеван Мокраняц. По-късно, през 1997 г., в най-красивата сграда в източна Сърбия (направена от камък), в сградата на Тодорчев конак е открит Музея на Хайдук Велко.

Археологическата изложба в Лапидариум включва експонати на архитектурни и сакрални пластики от римската епоха (III-IV в.), от територията на Неготински регион. ЕОт предметите са изложени най-представителните примери от керамика (terra sigillata), малка бронзова пластика, оръжия, инструменти, предмети за ежедневна употреба, бижута, пари. Средновековните материали с най-представителните примери за сръбски средновековни накити, инструменти, оръжия, пари и посуда са показани в две витрини, а славянски воин е представен като каменна скулптура в пространството. Историческата изложба се състои от документи, снимки и оръжие от Първо сръбско въстание, Балканските войни и Първата световна война. Експонатите от етнологичната колекция илюстрират духовната и материална култура на Неготинския регион през 19-ти и 20-ти век.

Днес Музейният фонд разполага с около 15 000 предмета, много от които са в постоянните експозиции в трите музейни обекта, които сами по себе си представляват културни обекти: Археологическия музей, родната къща на Стеван Мокраняц и Музея на Хайдук Велко. Отделно от това, музеят също така осъществява дейност и на два археологически обекта: Жилищен мемориален комплекс Врело Сакрамен (трети век) и манастирски комплекс Короглас (XIV).

Археологическият музей включват археологически, етноложки и исторически колекции, както и колекции от картини и икони. Сред най-важните експонатите са Олтарът (намира се в близост до Рудна Глава до Майданпек, датира от 3500 г. пр.н.е.), статуята на Нептун (бронз - 1 век) , скулптура в Брза Паланка от III-IV в.), колекция от сръбски средновековни бижута и др

Родната къща на Стеван Мокраняц съдържа изложба, направена в атмосферата на къща от стар градски стил от края на 19 век. На приземния етаж има постоянна изложба на Стане Джурич Клан за Мокрянските духовни и светски произведения, с музиковедски анализи на неговите композиции. Иначе, това е място, което е домакин на камерни концерти, литературни срещи и други културни събития. На горния етаж се намира етноложка изложба със значителни статии от времето на известния сръбски композитор.

Музеят на Хайдук Велко се помещава в сграда, която пленява със стилната си красота и е била дом на Неготинския дюк от средата на 19 век – конака на Княз Тодорче. Музейната експозиция е посветена на героя на Първото сръбско въстание - Хайдук Велко. Музеят показва оръжия на Първото сръбско въстание, битови предмети от деветнадесети век и експонати, които са сътворени вследствие на художествено вдъхновение от Хайдук Велко.

Късноантичното място Врело Сакрамен се намира на 25 км западно от Неготин. Този жилищно-мемориален комплекс произхожда от периода на римското управление (3-4 век) и е един от малкото, който Рим потвърждава досега. Изследването се извършва в един от петте видими обекта - мавзолея на майката императрица, в който през 1996 г. е открит комплект бижута (намират се в Националния музей в Белград), датиращи от царуването на Максимин Дая и Галериус (293-311).

От античните обекти в Краина трябва да се споменат и останките на Римския град от новата ера -Акуас., който е бил разположен на брега на река Дунав в близост до село Прахово и е имал между 15 и 20 хиляди жители по време на най-големия си просперитет в края на втори и началото на трети век.