Този софтуер е създаден  по проект „Нови информационни технологии и туристически продукти за развитието на трансграничния туризъм” Референтен номер: 2007CB16IPO006-2011-2 – 160

romans bg nature taste misc movies

По пътя на  римляните

Красотата на природата

Вкусът на западните Балкани

Други забележителности

Филми

Археологическият музей на Джердап в Кладово показва значителни доказателства за различните култури съществували през праисторическя, римския и средновековния периоди по река Дунав. Той е основан с цел интегрираното опазване на археологическото наследство на река Дунав в по-широкия регион на Железни врати - Джердап и на цялостното представяне и популяризиране на това важно наследство. Той е един от малкото специализирани музеи в Сърбия, и един от двата археологически музея. Открит е в съоръжение, специално построеноза музей през 1996 г., с което също се откроява от всички останали музеи в Сърбия.

Учредяването на Археологическия музей на Джердап като специализиран музей в този регион е една от най-важните постигнати цели на научно-изследователския проект Джердап. Чрез интензивни археологически проучвания, които са проведени в два етапа през последните десетилетия на 20 век, върху участък от брега на река Дунав от Велико Градище до Шип, (Джердап I, 1964-1971) и от Каратас да Прахово (Джердап II, 1978 г. -1990), са били идентифицирани много многослойни обекти, като селища и некрополи, крепостни съоръжения, наблюдателни кули, пътища, обществени паметници, разделени в праисторическата, римската и средновековната епохи. Изследванията са проведени с цел опазването на застрашеното наследство чрез формиране на басеините за двете водноелектрически централи, ВЕЦ Джердап I, в близост до Кладово (Каратас) и Прахово ВЕЦ Джердап II (Кусжак). Изследването е продължило в по-малки мащаби и до днес, особено на Крепостта Диана (1978-2012).

Благодарение на тези констатации, по-рано неизвестни, скрити пейзажи, създавани и покривани в продължение на хилядолетия, се появиха на яве.

Изложбата на Археологическия музей на Джердап представя праисторически, римски, късноримски, ранновизантийски и средновековниоткрития в хронологичен период от над 10 хиляди години. Голяма част от експонатите са истинска рядкост, наследството е от такова значение, че не спира на границата на страната ни. В момента, в галериите на музея, се представят повече от 1500 първокласни артефакти от колекцията на Джердап, открити в повече от 100 места в региона. Всички те представят различни постижения на отминали култури, предмети от бита на праисторическите фермери, обичаи и поверия на културите на Каменната и Желязната епохи, инструменти, които хората някога са използвали за да култивират техния свят, накити и орнаменти за дрехи, с които те са потвърждавали техния социален статус. Най- многобройни са артефактите от римския период, които свидетелстват за римското владичество над тези територии, за създаването на правителство в тази гранична зона, и които показват, приемането на римския начин на живот: части от римска военна техника, белези за строителството на обществени сгради, някои от които са показани в Лапидариум в предната част на музея, архитектурни елементи от луксозен римски сгради, изображения на много богове от римския пантеон, оброчни надписи, мраморни портрети, метални, стъклени и керамични съдове, лампи и луксозна бижутерия. Те са показател за контактите и връзките, които е имал този регион в римския период, значението, което ие заемала тази област е в рамките на империята, както и трансформациите, които санастъпили в края на римския период, появата на нови племена и промените, които са маркирали началото на Средновековието. Тази епоха е най-вече представена от находкитев некрополите, които са били проучени най-добре, а средновековнитенакити, открити в тях, позволяват идентифицирането на характеристиките на различните общности. Изложбата се допълва от документален материал, който представя нагледно и изследването на редица консервирани, а също така и потопени и изчезнали обекти в по-широкия район на Джердап.

Сегменти от представителни, монументалнистени на Римската империя, укрепящи границатана Римската империя, които съставляват уникален археологически парк в региона, са запазени на територията на Археологическия музей на Джердап. Табула Траяна, табелата поставени на стената на каньона Долно дефиле - Казан, видима само от река Дунав, е едно от най-важните свидетелства на строителните дейности на император Траян по река Дунав и подготовката за война с даките. Останките от пътя на Траян - канала на Траян (Sip Canal) и известния мост на Траян приПонтес, близо до Костолац, който е построен от Аполодор в началото на 2 век, заедно с Форт Понтес (първи-шести век), който защитава моста, са изключителен пример за римската архитектура. Значението на тази част от Римската империя се доказва и открепостта Диана (Statio Cataractarum Diana), пост на (Дунавската) катаракта, важен помощен лагер от 1-ви до 6-ти век, един от най-големите по поречието на реката.Диана била заобиколена от голямо селище, некрополи и кей. Ранновизантийски източници споменават това селище като град Занес.

Освен римските останки, средновековният град- крепостФетислам, на входа на град Кладово, също е запазен от потопяване.

Изложбата на Археологическия музей на Джердап и целите запазенипаметници позволяватцялостен поглед върху уникалния културен ландшафт на река Дунав в този район, който е бил създаден и се променя непрекъснато в продължение на повече от десет хилядолетия. Думите на Плиний Млади (63 - 113), римски сенатор по времето на императорите Домициан, Нерва и Траян, приятел на известния римски историк Тацит, написани преди близо 2000 години (Plin., Ep XVI. 2) – „Великолепно е да се стои на брега на река Дунав” (Magnum est stare in Danubii ripa) получават истински смисъл когато застанеш пред Железни врати.

Най-важнитеоткрития са постоянно изложени, тъй като те най-добре илюстрират хилядолетната история и значение на тези древни брегове на река Дунав. Всички изложби, презентации и мероприятия, провеждани от музея винаги са свързани с едно и същомото/заглавие,свободния превод на думите на Плиний Млади, които за първи път са представени пред широката публика през 1998 г.:

„Великолепное да се стои на брега на река Дунав”(Magnum est stare in Danubii ripa)

Музеят е разположен в централната зона на Кладово, лесно достъпен, с прилежащ паркинг. Сградата на музея е специално построена, за да отговарят на изискванията на музейните изложби, и има цялата необходима инфраструктура (осветление, информационни табла и др.). Индивидуални и организиранипосещения на постоянната експозиция както и Специализирани изложби се организират всяка година, по повод Нощта на музеите през май. Продаватсе рекламни материали и тематични публикации.Входа на музея се таксува.