Новини и събития

Обучение „Общуване на чужди езици“– „Английски език“ А1 в Калафат

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ в периода 18.07 – 07.08.2019 г. в гр. Калафат се проведе обучение на 10 лица румънски граждани по ключова компетентност №2 „Общуване на чужди езици“ – „Английски език“ А1.