Новини и събития

Информационна кампания „Зелена икономика за зелени работни места“ в Русе

В изпълнение на проект „Дунавско партньорство за мобилност и предприемачество“ на 25.07.2019 г. в гр. Русе се проведе еднодневна информационна кампания с 20 участници на тема „Зелена икономика за зелени работни места“ с водещ и модератор Павла Цветкова.